แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง 13 กุมภาพันธ์ 2566 33
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2565 52
รับสมัครผู้ช่วยช่างทั่วไปและพนักงานการเงินและบัญชี 3-11 ตุลาคม 2565 29 กันยายน 2565 89
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2565 180
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 21 กันยายน 2565 296
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข 09 กันยายน 2565 317
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยการพยาบาล 09 สิงหาคม 2565 106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มิถุนายน 2565 91
รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2565 10 มิถุนายน 2565 91
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 2565 17 มีนาคม 2565 65