แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จัดสรรโควตานักศึกษาสาขาวิชารังสีการแพทย์ 40 ราย 12 พฤษภาคม 2563 93
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 14-21 ก.พ. 63 14 กุมภาพันธ์ 2563 541
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 14 กพ. 63 เป็นต้นไป 14 กุมภาพันธ์ 2563 121
รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9-19 ธ.ค.62 09 ธันวาคม 2562 415
รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 15000 4-14 พ.ย.62 04 พฤศจิกายน 2562 337
รับสมัคร พนักงานบริการ 1-8 ต.ค.2562 02 ตุลาคม 2562 431
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานธุรการ 06 กันยายน 2562 275
รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานการพยาบาล 15 ก.ค. - 25 ก.ค.62 22 กรกฎาคม 2562 409
รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 10 พ.ค-23 พ.ค.62 13 พฤษภาคม 2562 803
รับสมัคร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และพนักงานบริการ 12-26 พ.ย. 61 06 ธันวาคม 2561 401